Tiêu chí đạt TOP huyện

 

>>>TIÊU CHÍ CHUNG

 

1. Làm hết các Bài Luyện tập trong Menu BÀI LUYỆN HÀNG NGÀY dành cho Khối 5, 6, 7. Menu LUYỆN THI VÀO 10 dành cho học sinh khối 9.
          Số lần làm tối thiểu cho mỗi bài Luyện Tập trong một tháng là 3.
          Các bài luyện tập được quy định theo từng tháng.
          Hệ thống sẽ tính điểm Trung bình các lần PASS của mỗi bài để Thống kê TOP huyện.
2. Những học sinh này phải thuộc các trường có:
          - Tỷ lệ tham gia của nhà trường đạt trên 60%.
          - Tỷ lệ qua của Trường đạt trên 50% (chưa áp dụng)

 

>>>CÁC BÀI TEST CẦN LÀM THEO TIÊU CHÍ SỐ 1.

 

Tháng 11/ 2023.
          Khối 5: Unit 4, Unit 5, Unit 6.
          Khối 6: Unit 3, Unit 4
          Khối 7: Unit 3, Unit 4
          Khối 9: Đề luyện số 05, 06, 07, 08.