Tiêu chí đạt TOP huyện

 

===VUI LÒNG KÉO XUỐNG CUỐI TRANG ĐỂ XEM TOP HỌC SINHTHỐNG KÊ===

 

>>>TIÊU CHÍ CHUNG

 

1. Làm hết các Bài Luyện tập trong Menu BÀI LUYỆN HÀNG NGÀY dành cho Khối 5, 6, 7. Menu LUYỆN THI VÀO 10 dành cho học sinh khối 9.
          Số lần làm tối thiểu cho mỗi bài Luyện Tập trong một tháng là 3.
          Các bài luyện tập được quy định theo từng tháng.
          Hệ thống sẽ tính điểm Trung bình các lần PASS của mỗi bài để Thống kê TOP huyện.
2. Những học sinh này phải thuộc các trường có:
          - Tỷ lệ tham gia của nhà trường đạt trên 60%.
          - Tỷ lệ qua của Trường đạt trên 50% (chưa áp dụng)

 

>>>CÁC BÀI TEST CẦN LÀM THEO TIÊU CHÍ SỐ 1.

 

Tháng 11/ 2023.
          Khối 5: Unit 4, Unit 5, Unit 6.
          Khối 6: Unit 3, Unit 4
          Khối 7: Unit 3, Unit 4
          Khối 9: Đề luyện số 05, 06, 07, 08.

 

Tháng 12/ 2023.
          Khối 5: Unit 7, Unit 8, Unit 9.
          Khối 6: Unit 5, Unit 6
          Khối 7: Unit 5, Unit 6
          Khối 9: Đề luyện số 09, 10, 11, 12.

 

Tháng 01/ 2024.
          Khối 5: Unit 10, Unit 11, Unit 12.
          Khối 6: Review 01, Review 02, Review 03.
          Khối 7: Review 01, Review 02, Review 03.
          Khối 9: Đề luyện số 13, 14, 15, 16.
                                                                   TẢI DỮ LIỆU THỐNG KÊ
Tháng 02/ 2024.
          Khối 5: Unit 13, Unit 14.
          Khối 6: Unit 07, Unit 08.
          Khối 7: Unit 07, Unit 08.
          Khối 9: Đề luyện số 17, 18, 19.

 

Tháng 03/ 2024.
          Khối 5: Unit 15, Unit 16, Unit 17.
          Khối 6: Unit 09, Unit 10.
          Khối 7: Unit 09, Unit 10.
          Khối 9: Đề luyện số 20, 21, 22, 23

 

------VUI LÒNG CHỌN KHỐI------

=>Xem TOP HS: |Khối 5| Khối 6| Khối 7| Khối 8| Khối 9| K9Thivào10|
=>Xem Thống kê: |Khối 5| Khối 6| Khối 7| Khối 8| Khối 9| K9Thivào10|