Clip Hướng dẫn Đăng nhập

 

Clip 1: Hướng dẫn Học sinh Đăng nhập bằng ID và Mật khẩu. Link: https://youtu.be/B8-SMgcOKJo

Clip 2: Hướng dẫn Học sinh Đăng nhập bằng Email. Link: https://youtu.be/RkqpeLy8SEk

Clip 3: Hướng dẫn Học sinh lấy lại Mật khẩu. Link: https://youtu.be/tUvq6N9VN8k

Clip 4: Hướng dẫn Giáo viên Đăng nhập, Reset Mk cho Học sinh. Link: https://youtu.be/TeK-4bnH550

Clip 5: Một số lỗi khi đăng nhập. Link: https://youtu.be/oo99lIZflyU

Clip 6: Đăng nhập đối với Khách vãng lai. Link: https://youtu.be/inw1m4XZwGs

 

Lưu ý:

-Đối với người dùng dùng gmail để đăng nhập, hệ thống sẽ check gmail đó trên hệ thống gmail server trên toàn thế giới. Mỗi gmail chỉ được dùng đăng ký một lần. Có nghĩa là nếu một gmail được dùng để đăng ký cho người dùng có tên trong Danh sách file excel thì người dùng đó sẽ không thể sử dụng lại gmail đó để đăng ký tài khoản Khách vãng lai được, và ngược lại. Hệ thống sẽ báo lỗi nếu Một gmail được dùng để đăng ký cho cả tài khoản Khách vãng lai và tài khoản người dùng theo Danh sách excel.

-Các ID theo Danh sách file excel đều không có số 0 ở đầu.