Lịch Kiểm tra Khối 5

 

Bài kiểm tra cuối tháng KHỐI 5 lần 6.

Ngày kiểm tra: Từ ngày 6h00 ngày 25/03/2024 đến hết ngày 31/03/2024.

Thời gian làm bài 30 phút. Số câu: 20. Điểm cần đạt: 12 (60%).

Lưu ý: - KHÔNG mở hai tab khi làm bài.

            - KHÔNG đăng nhập trên nhiều thiết bị tại một thời điểm.

            - KHÔNG mở nhiều trình duyệt tại một thời điểm.

Vui lòng Nhấn vào ĐÂY để làm bài.