Lịch Kiểm tra Khối 6

 

Bài kiểm tra Kỹ năng Ngữ pháp KHỐI 6 lần 6.

Ngày kiểm tra: Từ ngày 6h00 ngày 25/03/2024 đến hết ngày 31/03/2024.

Thời gian làm bài 60 phút. Số câu: 45. Điểm cần đạt: 27 (60%).

Lưu ý: - KHÔNG mở hai tab khi làm bài.

            - KHÔNG đăng nhập trên nhiều thiết bị tại một thời điểm.

            - KHÔNG mở nhiều trình duyệt tại một thời điểm.

Vui lòng xem ca thi và nhấn vào ĐÂY để làm bài.