Lịch Kiểm tra Khối 7

 

Bài kiểm tra Kỹ năng Ngữ pháp KHỐI 7 lần 2

Ngày kiểm tra: Thời gian từ ngày 23.11.2023 đến hết ngày 01.12.2023

Thời gian làm bài 60 phút. Số câu: 45. Điểm cần đạt: 27 (60%).

Lưu ý: - KHÔNG mở hai tab khi làm bài.

            - KHÔNG đăng nhập trên nhiều thiết bị tại một thời điểm.

            - KHÔNG mở nhiều trình duyệt tại một thời điểm.

Vui lòng xem ca thi và nhấn vào ĐÂY để làm bài.