TEST Đánh Giá Thi Vào 10

 

TEST Đánh Giá Thi Vào 10 lần 2.

Ngày kiểm tra: Thời gian từ ngày 23.11.2023 đến hết ngày 01.12.2023

Thời gian làm bài 60 phút. Số câu: 40. Điểm cần đạt: 24 (60%).

Lưu ý: - KHÔNG mở hai tab khi làm bài.

            - KHÔNG đăng nhập trên nhiều thiết bị tại một thời điểm.

            - KHÔNG mở nhiều trình duyệt tại một thời điểm.

Vui lòng xem ca thi và nhấn vào ĐÂY để làm bài.