Hướng dẫn Đăng nhập Giáo viên

 

*Nhấn vào ĐÂY để xem Những điều cần biết

*Nhấn vào ĐÂY để xem Hướng dẫn đăng nhập đối với học sinh.

*Nhấn vào ĐÂY để xem Hướng dẫn đăng nhập đối với giáo viên.

*Nhấn vào ĐÂY để xem Hướng dẫn lấy lại Mật khẩu.

-------------------------------------------------------------------

 

Vào màn hình Đăng nhập, nhấn vào Quên mật khẩu, nhập địa chỉ email của giáo viên, mã xác thực.

Chờ hệ thống thông báo

Trong hòm thư của GV sẽ có đường link để thiết lập mật khẩu.

Lần đăng nhập sau, đăng nhập bằng email và mật khẩu mới tạo.