Hướng dẫn Lấy lại MK

 

*Nhấn vào ĐÂY để xem Những điều cần biết

*Nhấn vào ĐÂY để xem Hướng dẫn đăng nhập đối với học sinh.

*Nhấn vào ĐÂY để xem Hướng dẫn đăng nhập đối với giáo viên.

*Nhấn vào ĐÂY để xem Hướng dẫn lấy lại Mật khẩu.

-------------------------------------------------------------------

 

Nếu người dùng Quên mật khẩu, vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

1. Đối với học sinh:

Vào phần Đăng nhập, nhấn chuột vào Quên mật khẩu.

Sau khi nhập ID và mã xác thực, sẽ ra bảng sau:

 

 

 

Nếu nhập đúng thông tin về ID, ngày sinh, tên (Lưu ý: chỉ nhập Tên, không nhập Họ và tên đệm), mã xác thực, sẽ hiện ra bảng sau:

 

Người dùng tiến hành nhập Mật khẩu mới và nhấn Thay đổi mật khẩu.

 

Nếu nhập sai thông tin lần 1, sẽ hiện ra bảng sau:

Vui lòng liên hệ giáo viên của bạn để được reset về mật khẩu ban đầu (ID=MK).

Sau khi reset được, vui lòng đăng nhập (ID=MK) và tiến hành cập nhật thông tin như lần đăng nhập đầu tiên.

 

Nếu người dùng chưa được reset mật khẩu, nhưng vẫn vào phần Quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu, sẽ có bảng sau:

Lần yêu cầu thứ hai này sẽ không được xử lý, vì lần 1 chưa xử lý xong.

 

2. Đối với Giáo viên:

Vào màn hình Đăng nhập, nhấn vào Quên mật khẩu, nhập địa chỉ email của giáo viên, mã xác thực.

Chờ hệ thống thông báo

Trong hòm thư của GV sẽ có đường link để thiết lập mật khẩu.

Lần đăng nhập sau, đăng nhập bằng email và mật khẩu mới tạo.